We helpen jonge mensen om gezonde, opgeleide en productieve volwassenen te worden.

Wij geloven in sociale mobiliteit door onderwijs.
Jouw Bijdrage Telt Mee!

Onze Focus

Voor miljoenen mensen in de Democratische Republiek Congo is overleven niet vanzelfsprekend. Voor alleenstaande kinderen al helemaal niet. Maar ook hardwerkende mensen, die veel te weinig verdienen, hebben het heel moeilijk. Een Congolees verdient gemiddeld $ 36,00 per maand (Wereldbank, 2016). Veel mensen kunnen vaak niet op een normale manier hun gezinnen voorzien van de primaire levensbehoeftes. Hun kinderen naar school sturen is dan ook een extreme luxe. Daarom offeren vele gezinnen een deel van hun kinderen op, door bijvoorbeeld alleen het oudste kind naar school te sturen met de hoop dat deze later voor de hele familie kan gaan zorgen. Een vicieuze cirkel.

We helpen kinderen, daarmee dus ook gezinnen, schoolpersoneel en de maatschappij, om af te breken met de armoedespiraal. Door perspectieven te bieden, geven wij een kans aan die mensen in verschillende levensfase om te mogen dromen, ergens naar te streven en hun doelen te bereiken.

Educatie

Onderwijs zorgt voor sociale mobiliteit. “Als je me een vis geeft, heb ik een dag te eten. Maar als je me leert vissen, zal ik nooit meer honger lijden”, aldus de Chinese filosoof Confusius. Door onderwijs krijgt men zeker meer kans op een autonoom, waardig leven.

Eten en begeleiding

Kansarme kinderen worden naar school gestuurd onder volledige zorg van de stichting en begeleiding van Opa. Daarnaast krijgen ze één warme maaltijd per dag, want ‘een hongerige buik heeft geen oor’. Een volle buik geeft kracht aan kinderen en zorgt voor een betere prestatie op school.

Maatschappij

De kinderen van vandaag vormen de maatschappij van morgen. Door bezig te zijn met een school,  werk je aan een hele maatschappij. Hoe men zich vandaag gedraagt naar de jeugd is dus heel bepalend voor het succes van de maatschappij van morgen.

Denk toekomst, denk kinderen!

Onze Missie

Stichting Les Enfants de Opa helpt kansarme kinderen om een toekomst te bouwen. Ze is sinds 2011 werkzaam in de Stad Lubumbashi, Democratische Republiek Congo, en heeft er een eigen school, Collège Le Rosaire.

De school telt ongeveer 200 leerlingen verdeeld onder kleuter, primair en secundair onderwijs. De school is grotendeels afhankelijk van het goede doel. Alleenstaande kinderen en kinderen van hardwerkende mensen die veel te weinig verdienen om hun kinderen naar school te kunnen sturen vormen onze doelgroep.

We leggen accent op de kwaliteit van het onderwijs; we besteden tijd aan sport, cultuur en normen en waarden. We promoten een visie waarbij jongens en meisjes gelijke kansen en waarden hebben. Daarbij zorgen wij ervoor dat de allerarmste kinderen naast gratis onderwijs, ook één warme maaltijd per dag krijgen en extra zorg.

Wij geloven dat onderwijs voor minderjarigen gratis hoort te zijn.  Daarom is ons streven gratis onderwijs voor alle leerlingen vanaf september 2020. Hopelijk helpt u mee om dat waar te maken.

Doe Mee!

Geef je op als vrijwilliger. Zet je energie, kracht, talent, kennis en middelen in om een verschil te maken en hoop te geven aan je medemensen die het heel hard nodig hebben.

Schooljaar afsluiting
2 juli 2018

Ieder jaar rond 02 juli vindt een feestelijke schooljaarafsluiting plaats. Deze datum is een symbool in heel Demecatisch Republiek Congo voor het eind schooljaar.

College le Rosaire van Stichting Les Enfants de Opa neemt deze gelegenheid om een kans te geven aan ouders en lokale autoriteiten een kijkje te nemen in hun activiteiten op school.