Onze Focus

Sociale mobiliteit door onderwijs.

We helpen kinderen om te ontsnappen aan de armoedespiraal. Door onderwijs te geven, bieden we hun een toekomstperspectief. We proberen hun weer een droom en hoop op een beter bestaan te geven.

Ons doel is gratis onderwijs voor alle kinderen op onze school. Dat is op dit moment helaas niet het geval. We hopen dat wel op redelijke termijn te kunnen gaan realiseren.

Educatie

Onderwijs zorgt voor sociale mobiliteit. “Als je me een vis geeft, heb ik een dag te eten. Maar als je me leert vissen, zal ik nooit meer honger lijden”, aldus de Chinese filosoof Confusius. Door onderwijs krijgt men zeker meer kans op een autonoom, waardig leven.

Eten en begeleiding

Kansarme kinderen worden naar school gestuurd onder volledige zorg van de stichting en begeleiding van Opa. Daarnaast krijgen ze één warme maaltijd per dag, want ‘een hongerige buik heeft geen oor’. Een volle buik geeft kracht aan kinderen en zorgt voor een betere prestatie op school.

Maatschappij

De kinderen van vandaag vormen de maatschappij van morgen. Door bezig te zijn met een school,  werk je aan een hele maatschappij. Hoe men zich vandaag gedraagt naar de jeugd is dus heel bepalend voor het succes van de maatschappij van morgen.

Denk toekomst, denk kinderen!

Doe Mee!

Geef je op als vrijwilliger. Zet je energie, kracht, talent, kennis en middelen in om een verschil te maken en hoop te geven aan je medemensen die het heel hard nodig hebben.

“Dit zijn enkele van onze programma's.”