ANBI

Stichting Les Enfants De Opa
RSIN 850277024
Gevestigd te Groningen, Vestdijklaan 380, 9721 VZ
NL50 INGB 0007 0414 17
Tel. 0850605699
De stichting beschikt over de ANBI status.

Doelstelling

1. De stichting stelt zich ten doel het helpen van en steun verlenen aan kinderen in een oorlogssituatie of aan kinderen die daarvan gevolgen ondervinden; kinderen die ziek en hulpbehoevend zijn; kinderen in een door een (natuur-)ramp getroffen gebied; kinderen die door geloof, etnische achtergrond of overtuiging achtergesteld zijn; alsmede al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen en verlenen van een veilig onderdak voor kinderen, als hiervoor bedoeld in lid 1, het verstrekken van primaire levensbehoeften en onderwijs.

Beleidsplannen

Het Team

Ons Bestuur

Onze bestuursleden zijn moeders die zich graag inzetten om een bijdrage te leveren aan de toekomst van kinderen in een minder bevoorrecht deel van de wereld. Ze zijn ervaringsdeskundigen die heel goed begrijpen hoe het is voor een kind om al bij de geboorte en verder door omstandigheden minder tot geen kans te mogen hebben op een waardig leven.

Mireille de Vries-Numbi

Voorzitter en oprichter

Tilly Aardema

Ambassadrice

Peggy Daas-Lesilolo

Penningmeester

Tineke Carli-Liewes

Secretaris

Team DRC

Ons team bestaat uit het school personeel van College Le Rosaire en Opa die ons vertegenwoordigt in Democratisch Republiek Congo. De onderwijsinstelling heeft in totaal vijftien leerkrachten voor haar drie afdelingen waaronder de kleuter, basis en voortgezet onderwijs. Twee bewakers houden toezicht `s nachts en een schoonmaakster die ervoor zorgt dat de schoolomgeving hygiënisch blijft.